GPS антени

REC22 GPS

REC22 GPS — USB приемник

Цена: 550€


Holux GPSlim 240 GPS

Holux GPSlim 240 GPS приемник

Цена: 150 €


Holux GR 231 GPS

Holux GR 231 GPS приемник

Цена: 150 €


Raymarine Raystar 125 GPS

Raymarine Raystar 125 GPS антена

Компактен, 12 канален, високоточен Raystar 125 Satellite Differential GPS приемник с изходи Raystar SeaTalk или NMEA 0183, с точнос по добра от 3 m при използване на корекционните сигнали на WAAS (Wide Area Augmentation System).

Цена: 950 €