Mагнитно-електронни цифрови компаси Флуксгейт (Fluxgate)

KVH Azimuth 1000 Digital Fluxgate Compass

KVH Azimuth 1000 Digital Fluxgate Compass

Цена: 450 €


Foruno PG1000 Fluxgate

Furuno PG1000 Fluxgate

Цена: 2300 €


KVH DataScope

Оптична навигационна апаратура за измерване на пеленги и разстояния — KVH DataScope

Цена: 575 €