Метеорологични станции

ULTIMETER 2100

Метеорологична станция ULTIMETER 2100

Метеорологична станция е с производител Пийт Брос, САЩ.


Метеорологична станция ULTIMETER 2100
измервани параметри
Данни Режими Точност
Вятър Скорост: 0 до76 m/s
0 до 274 km/h
0 до 148 knots
Посока: в градуси
± 0,9 m/s
± 3,2 km/h
± 1,7 knots
± 5%
Температура Външна: - 48 до 66°C
Стайна: 0 до 43°C
С отчитане на вятъра: -101 до 37°C
± 0,5°C
± 0,5°C
± 0,5°C
Относителна влажност Външна: 0-99 %
Стайна: 0-98 %
± 4 %
± 4 %
Атмосферно налягяне 965 до 1075 hPa ± 1.7 hPa

Забележка: Станцията има включена функция „аларма“ за различни параметри

Цена: 750 €


AIRMAR PB100

Ултразвукова метеостанция AIRMAR PB100

Цена: oт 2300 € (в зависимост от дължината на съединителния кабел и NMEA — портовете)


Vortex

Vortex — Ръчен измерител на вятърa

Ръчният анемометър има цифров дисплей. Регистрира вятър със скорост над 100 mph. Захранва се сметални плоски батерии, издържащи до 1—2 години, при нормална употреба. Този ветрови сензор може да се използва при кайтсърфинг, уинд сърфинг, стрелба по цели, определяне на метеоусловията и др.

Цена: 150 €


Vortex

Стационарен анемометър — Vortex с изход за PC

PC—базираният модел има същите данни като ръчния и включва:

Цена: 180 €


Vortex Storm Chaser

Vortex Storm Chaser — Mагнитно окачващ се анемометър

Ветровия сензор е с цифров дисплей, предназначен за окачване в подвижното средство. Регистрира ветрова скорост над 100 mph. Захранва се сметални плоски батерии, издържащи до 1 година, при нормална употреба. Магнитните приспособления на анемометъра се състоят отf 2 от два плътни магнита в алуминиева кошница. Общата сила на магнитите е над 330 kg. Анемометъра е тестван при ветрова сила над 115 mph.

Цена: 180 €


Davis Instruments 276 WindScribe

Davis Instruments — 276 WindScribe ултразвуков анемометър

Ултразвуковия анемометър е без подвижни части. Този прибор измерва скоростта на вятъра в челно направление и назад.

Цена: 190 €


Maximum DIC-3

Maximum DIC-3 — анемометър

Прицизен цифров анемометър, отчитащ до 125 mph в един от четирите режима: моментна скорост, моксимален ветрови скок до изключване, 2-min или 5-min имерване на средна ветрова скорост.

Цена: 235 €


Kestrel 4000

Kestrel 4000 — джобен анемометър с висотомер

Анемометърът е джобен формат. Предназначен е за екстремни спортове:парашутизъм, парапланеризъм, алпинизъм. Отчита ветровата скорост, температура, влажност, атмосферно налягане, височина. Възможно е измерване на ветровата скорост в различни мерни единици (knots, mph, kph, m/sec, ft/min). Минималното преместване на прибора придизвиква измерване на ветровия поток (0.7 mph). Приборът има предпазна водоустойчива кутия с положителна плавучест.

Цена: 480 €