Морски GPS (конзолен монтаж)

Garmin GPS

Garmin GPS 152

Garmin GPS 152

Цена: 620 €


Furuno GPS

Furuno GP37

Furuno GP37

Цена: 600 €


Furuno GP37S2

Furuno GP37S

Цена: 1050 €


JRC GPS

JRC J-NAV 500

JRC J-NAV 500

Цена: 900 €


JRC NWZ-4570 5" монохромен LCD GPS/DGPS дисплей

JRC NWZ-4570 5" монохромен LCD GPS/DGPS дисплей

Цена: 1650 €